Könyvbemutató a veszprémi egyházmegye 18. századi igazgatásáról

Veszprém, 2016. május 2., 17.00

Hermann István A veszprémi egyházmegye igazgatása a 18. században (1700–1777) című könyvének bemutatójára kerül sor a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára és a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár szervezésében május 2-án, Veszprémben. A kötetet Gárdonyi Máté, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola tanára mutatja be.

"A reformáció térnyerése és az oszmán hódítás, aminek következtében a veszprémi egyházmegye a 16–17. században a hó­doltság és a Magyar Királyság határvidékére került, magával hozta a katolikus egyházi struktúra szinte teljes eltűnését a püspökségnek a Dunántúl közel felét felölelő területéről. A törökellenes visszafoglaló háborúk sikere, majd a Rákóczi vezette szabadságküzdelem lezárása az 1710-es évektől kez­dődően megteremtette az egyházmegye újjászervezésének feltételeit. Az ezt követő bő fél évszázadban a katolikus egyház újraintézményesült a Dunántúl középső területein. A legfontosabb feladatot a hívek lelkigondozásának és a papság utánpótlásának a biztosítása jelentette. Mindkettőnek elengedhetetlen feltétele volt a plébániák számának növelése, s ezzel együtt az egyházi irányítás hatékony megszervezése.

Jelen kötet ezt a folyamatot követi végig az 1700-as évek kezdetétől egészen 1777-ig, a dunántúli egyházmegyék átszervezéséig. A plébániahálózat változásai mellett bemutatja az egyházmegye irányításában szerepet játszó helynökök, kanonokok és kerületi esperesek szerepét, kiválasztásuk mechanizmusát is. A kötetben foglaltakat archontológiai és topog­ráfiai adattár, valamint térképmellékletek egészítik ki."

Helyszín: Szaléziánum, Veszprém, Vár utca 31.

Időpont: 2016. május 2. (hétfő), 17.00

 

Magazinmelléklet: 
CsatolmányMéret
PDF icon Hermann_Vp_bemutato_20160502.pdf390.24 KB