Könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés régi magyarországi irodalomról szóló könyvekről

Budapest, 2014. december 4.

A régi magyarországi egyházi irodalomról újonnan megjelent tanulmányköteteket mutat be a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete és az MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoportja. A régi magyarországi prédikációk kompilációjáról szóló Közkincs című kötetről  Maczák Ibolya, a prédikációkkal, meditációkkal és imádságokkal foglalkozó Prózai kegyességi műfajok a kora újkorban című könyvről Szelestei N. László fog beszélni.

Ezt követően kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. Résztvevői: Kecskeméti Gábor, az MTA MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Irodalomtudományi Intézetének igazgatója, Imre Mihály, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára és Fazakas Gergely Tamás, a Debreceni Egyetem adjunktusa.

Helyszín: Sophianum, Budapest VIII., Mikszáth Kálmán tér 1., 316.

Időpont: 2014. december 4. (csütörtök), 16.30

Meghívó: itt.