Konferencia-felhívás: A nők jelenléte és szerepe a magyar protestáns szellemiségben

Miskolc, 2017. május 19-20. Jelentkezési határidő: 2017. március 15.

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Filozófia Intézete és Modern Filológia Intézete a Reformáció Emlékbizottság támogatásával tudományos konferenciát rendez, melynek címe: A nők jelenléte és szerepe a magyar protestáns szellemiségben.

A konferencia tervezett tematikája, szekciói:

  1. A magyar protestáns filozófusok nőképei, a nőkről és a női szerepekről alkotott felfogásai
  2. Meghatározó protestáns magyar nők munkásságának interpretációja
  3. Protestáns költőnők, írónők alkotásainak értelmezése

A konferencia módszertani háttere: olyan előadásokat várnak a szervezők, amelyek tematikailag, kritikai szövegfeldolgozással követik nyomon a protestáns nőképek lenyomatait meghatározott szövegekben, textúrákban, amelyek egyrészt hermeneutikai, interpretatív megközelítésekkel, másrészt a szövegelemzés valamely hagyományos vagy modern módszertanának (pl. diskurzuselemzés, retorika, historikus szövegtan) alkalmazásával elemzik a kiválasztott szépirodalmi, társadalomelméleti, filozófiai szövegeket:

  • a protestáns női és férfi gondolkodók filozófiai és irodalmi jellegű műveinek elemzésére;
  • emlékiratok, naplók, levelezések, szövegtöredékek és más szövegesen testet öltött nőkép-formációk elemzéseire;
  • sajtóbeli nőképek manifesztációira;
  • a protestáns szellemiség szövegeinek női aspektusból történő recepciójára.

A konferencia nyelve: magyar.

A konferencia időpontja: 2017. május 19-20.

A konferenciára előadással a következő feltételekkel lehet jelentkezni:

Jelentkezési határidő: 2017. március 15. A jelentkezés módja: elektronikus, az előadó nevének, titulusának, munkahelyének feltüntetésével és a tervezett előadás címének, illetve max. 20 soros kivonatának megküldésével a következő email címre: reformaciome2017@gmail.com. Az előadások absztraktját tudományos bizottság bírálja el. Az absztraktok elfogadásáról a jelentkezőket 2017. március 30-ig értesítik a szervezők.