Kismarton - Moszkva - Eisenstadt: 977 kötet került vissza

Zvara Edina írása arról, hogy magyar kutatók segítették visszaszerezni az Esterházy-könyveket Moszkvából

2013 novemberében egy tizenöt éves tárgyalássorozat zárult le, mégpedig igen eredményesen: 977 kötetet kapott vissza az Esterházy család az osztrák-orosz államközi szerződés értelmében. Ez pedig azt jelenti, hogy a Bibliotheca Esterházyana egykori egysége tulajdonképpen helyreállt.

A hercegi könyvtár alapkövét Esterházy Miklós nádor (1583–1645) rakta le lakompaki könyvtárában. Fia, Esterházy Pál (1635–1713) egyesítette ezt a gyűjteményt a fraknóival és a kismartonival. 1695-ös végrendeletében meghagyta, hogy „szép és nem kis fáradsággal” összegyűjtött könyvtárát a kismartoni ferences kolostorba adják. Pál herceg testamentumának végrehajtója unokája, II. Pál Antal herceg (1711–1762) volt, akinek köszönhetően a könyveket 1756-ban átszállították a kolostorba. 1936-ban a család hitbizományának utolsó ura, V. Pál herceg (1901–1989) szállíttatta vissza a könyveket a kismartoni kastélyba, majd Hárich János hercegi levéltáros és könyvtáros (1904–1990) jegyzéket állított össze róluk. A kastélyból a ki nem csomagolt faládák nagy részét, továbbá a könyvtár polcairól válogatva közel 2000 (15–19. századi) kötetet 1945-ben orosz katonák Moszkvába vittek. A könyvek legnagyobb része a Rudomino Idegennyelvű Könyvtárba került, egy kisebb része pedig a Történeti Könyvtárba, valamint más gyűjteményekbe, antikváriumokba, magángyűjtőkhöz. A pontos kötetszámot nem ismerjük. 2007-ben jelent meg az a katalógus, amelyben a Moszkvába került Esterházy-könyvtár darabjainak címleírása szerepel: ez 949 kötetet tesz ki. Monok István és Zvara Edina moszkvai kutatásai során azonban még további 88 kötet került elő: meglátásuk szerint a possessorbejegyzések alapján ezek nagy része biztosan, egy kisebb része nagy valószínűség szerint szintén az Esterházy-könyvtár része volt. Ezen új könyvek többségéről azonban az orosz fél nem ismerte el, hogy azok egykor a hercegi gyűjtemény részét képezték, így azokat nem is adták vissza Kismartonba.

A kismartoni Esterházy-kastélykönyvtárba visszakerült könyvek egyik legnagyobb jelentősége, hogy általuk ma már rekonstruálni tudjuk Esterházy Pál nádor egykori könyvtárát, és családja több tagjának (Esterházy Miklós, László, István, László Ignác) saját possessorbejegyzéssel ellátott könyveit is kézbe vehetjük. További kötetekkel gazdagíthatjuk azt a listát, amelyet Oláh Miklós könyvtáráról tudtunk. Az autopszia alapján olyan könyveket is könyvtárába sorolhatunk, amelyekben ugyan nem szerepel neve, de jegyzetei írásképe és a könyvkötés alapján bizonyított Oláh tulajdonlása. A most ismertté vált kötetek további possessorai között találjuk a 16–17. század neves egyházi és világi személyeit, tudósokat, lelkészeket és papokat: Bánffy Kristófot, Batthyány Boldizsárt, Beythe Istvánt, Andrást és Imrét, Beke Zsigmondot, Ceglédi Szabó Pált, Simon Gerengelt, Istvánffy Miklóst, Kanizsai Pálfi Jánost, Kecskés Andrást és Jánost, a Listi család több tagját, Mossóczy Zakariást, Náprágyi Demetert, Oláh Miklóst, Peregi Albertet, Prágai Andrást, Szenci Molnár Albertet, és Zsámboky Jánost.

Kismarton a korai újkorban a Magyar Királyságban, ma pedig Ausztriában található – ennek ellenére a visszatért közel ezer kötetet természeten továbbra is magyarországi művelődéstörténet részének tekinthetjük. Az osztrák-orosz szerződés értelmében a könyveket digitalizálják, egyelőre azonban csak abban a két moszkvai könyvtárban lesznek az adatok elérhetőek, ahol a könyveket korábban őrizték. Továbbá az 2013-2015-ös osztrák-orosz kulturális évadok részeként kiállításokat rendeznek Oroszországban a fraknói vár kincstárának és az Esterházy Magánalapítványnak a legbecsesebb tárgyaiból Esterházy herceg kincsestára a moszkvai Kreml múzeumban címmel.  (Zvara Edina)


Az említett katalógus: Knyigi iz szobranyia knyazej Esztergazi v moszkovszkih bibliotekah – Bücher aus der Sammlung der Fürsten Esterházy in Moskauer Bibliotheken, ed. Karina A. Dmitrijeva, Nikolaj N. Subkov et alii (Moszkva: Rudomino, 2007)

További információk itt és itt.