Káldi György Bibliája hasonmás kiadásban

Az első teljes magyar nyelvű katolikus bibliafordítás 1626-ból 1200 oldalon

A Tinta Könyvkiadó, a Pytheas Könyvmanufaktúra és a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár összefogásával jelent meg a napokban az első teljes katolikus bibliafordítás hasonmás kiadása. A fordítást Káldi György (1573-1634) jezsuita készítette az 1600-as évek első évtizedeiben, mégpedig Pázmány Péter esztergomi érsek támogatásával. A lelkipásztori tevékenysége alatt végzett munkához feltehetőleg korábbi fordításokat is felhasznált. A hatalmas méretű Káldi-Bibliát Bécsben adták ki 1626-ban a Formica-nyomdában, rézmetszetű címlapján - amelynek két változata is fennmaradt - Mózes és Dávid, valamint a magyar szentek láthatók. Megjelenése nemcsak a katolikus egyháznak, hanem a református fejedelem, Bethlen Gábor támogatásának is köszönhető. A kiadvány elsősorban a korabeli katolikus plébániákra és az egyház különböző intézményeibe került, ezzel magyarázható, hogy ma is sok, jó állapotban lévő példány található belőle: a Régi Magyarországi Nyomtatványok című kézikönyv adatai szerint (RMNy 1352) 82 könyvtárban 195 példány ismert.

A hasonmás a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár példányának laponkénti digitalizálásával készült.  A 9 centiméter vastag könyvtestet vörös színű élmetszéssel és félbőr kötéssel látták el. A könyv ára 38.000 forint.

További információk itt.