Könyvbemutatók az ELTE Történeti Intézetében

2014. február 17-én három új könyvet is bemutatnak a Magyarország a kora újkori Európában kutatócsoport tagjaitól

Az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékén futó „Magyarország a kora újkori Európában” kutatócsoport tripla könyvbemutatót tart tagjainak új kiadványaiból.

 

Almási Gábor, A Secretissima Instructio (1620): A kora újkori politikai paradigmaváltás egy Bethlen-kori röpirat tükrében című könyvét Péter Katalin,

Kees Teszelszky, Szenci Molnár Albert elveszettnek hitt Igaz Vallás portréja (1606) avagy holland-flamand-magyar szellemi kapcsolatok a kora újkorban című könyvét P. Vásárhelyi Judit,

valamint a Bethlen Gábor és Európa című kötetet (szerkesztette Kármán Gábor és Kees Teszelszky) Ács Pál mutatja be.

Helyszín: ELTE BTK Történeti Intézet, Szekfű Gyula Könyvtár - Budapest, Múzeum krt. 6-8.

Időpont: 2014. február 17. 16 óra

UPDATE:
"A kötetek példányai korlátozott számban átvehetők az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéken (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. I. em. 126) nyitvatartási időben. Akik a személyes átvételt semmiképp nem tudják megoldani, azok, kérjük, forduljanak kérésükkel Sánta Ákoshoz (akossanta@gmail.com). Az OTKA kutatócsoport"