Hamarosan

Az folyóirat
2. számának tartalmából:

 

AZ ISZLÁM TEOLÓGIAI RECEPCIÓJA A KORAÚJKORBAN
Thomas Kaufmann, Az iszlám keresztény recepciója a késő középkorban és a reformáció idején
Martin Mulsow, Szocinianizmus, iszlám és az arabisztika radikális felhasználása

TANULMÁNYOK
Simon József, Arisztoteliánus lélektan és módszer Enyedi György Explicationesében – a páduai kontextus
Szentpéteri Márton, Az oszloprendek tornyai – a reneszánsz megjelenése az Oxbridge egyetemi építészetben
Kiss Farkas Gábor, Beszélő könyvek: dialogikus olvasás, paratextusok és reklám 1500 körül

SZEMLE
Horkay-Hörcher Ferenc esztétikatörténeti köteteiről
A Bethlen-év kiadványairól


RECENZIÓK
Karoline Dominika Döring, Türkenkrieg und Medienwandel im 15. Jahrhundert
Antony Black, The History of Islamic Political Thought From the Prophet to the Present
Renate Schreiber, Erzherzog Leopold Wilhelm
Daniela Dâmboiu, Breasla aurarilor din Sibiu între secolele XV-XVII.
Alexander Nagel – Christopher S. Wood, Anachronic Renaissance
Sigfrido E. F. Höbel, La cappella filosofica del Principe di Sansevero

INTERJÚ
Interjú az idén 100 éves Patay Pál, régésszel