A Hadtörténelmi Közlemények legújabb számából

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata 2013/4. számának koraújkori tematikájú írásai:

Tanulmányok és közlemények: 

  • B. Szabó János: Bethlen Gábor, az ujjászervező. A kora újkori hadügyi fejlődés Kelet-Közép-Európában: az erdélyi Fejedelemség példája a XVII. század első felében (1.rész) 
  • Bagi Zoltán Péter: Újabb adatok Peter Ernst II. von Mansfeld magyarországi szerepvállalásához a tizenöt éves háború idején 
  • Seres István: Bethlen Gábor hadainak szállás- és hadrendje 1621-ből. Újabb források az erdélyi hadsereg történetéhez 

A Szemle rovatból:

  • Dénes Harai: Grands serviteurs de petits États. les conseillers de Navarre et de Transyvanie (XVI–XVII siècles) és Gabriel Bethlen. Prince de Transylvanie et roi élu de Hongrie (1580–1629) c. műveiről Tóth Ferenc recenziói 
  • Cziráki Zsuzsanna: Autonóm közösség és központi hatalom. Udvar, fejedelem és város viszonya a Bethlen-kori Brassóban. Illik Péter recenziója
  • Georgius Tóth: Notitia Hungariae novae historico geoegraphica…. Elaboravit Matthias Bel. Comitatuum ineditorum tomus secundus…partis secundae Trans-Danubianae, hoc est Comitatus Soproniensis, Castiferri, Szaladiensis et Vesprimiensis. Kincses Katalin Mária recenziója

A teljes tartalom itt.