Gyulai Éva előadása Verancsics Antalról

MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2016. június 28.

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyek szervezésében kerül sor Gyulai Éva előadására Egy főpap történelmet ír – Verancsics Antal: [De rebus gestis Hungarorum ab inclinatione regni] címen összefoglalt szövegei (Verancsics Antal… összes munkái I. Közli: SZALAY László. Eggenberger F., Pest, 1857. 203-267., MHH II. Scriptores/2.) 

Az előadás időpontja: 2016. június 28. (kedd), 16 óra

Helyszíne: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Ménesi út 11-13., 1. emeleti tanácsterem