Font Zsuzsa előadása Jakó Zsigmondról

2014. április 30-án az MTA Irodalomtudományi Intézetében

Font Zsuzsa (Szegedi Tudományegyetem, Régi Magyar Irodalom Tanszék) tart előadást az MTA Bölcsészettudományi Központjának Irodalomtudományi Intézetében:

Jakó Zsig­mond és a kora újkori magyar iro­da­lom – Keserű Bálint fel­jegy­zé­sei alapján.

Helyszín: Budapest, Ménesi út 11-13., Tanácsterem

Időpont: 2014. ápri­lis 30. (szerda), dél­után 4 órakor