A fenséges könyvtár

Új tanulmánykötet Mátyás király Wolfenbüttelben található kódexeiről

Megjelent Mátyás király egykori nagyszerű könyvtára meglévő kódexeit bemutató sorozat ‒ a Supplementum Corvinianum – harmadik kötete. Az Országos Széchényi Könyvtár programját még Monok István indította el azzal a céllal, hogy egyrészt a Bibliotheca Corvinianát virtuálisan rekonstruálják, másrészt hogy a legújabb kutatási eredményeknek tanulmánykötetek formájában is teret biztosítsanak. A program során több magyarországi és külföldi könyvtár corvináit digitalizálták – így például az OSZK, az MTA, a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, az ELTE Egyetemi Könyvtár köteteit -, végül a projekt abbamaradt. A digitalizált példányok ezen a honlapon érhetők el, azonban a frissítés, illetve gondozás hiánya miatt a lista korántsem teljes. Az itt található 36 digitalizált corvinán túl ma már fent van a világhálón a Bayerische Staatsbibliothek nyolc, a wolfenbütteli Herzog August Bibliothek kilenc corvinája, valamint a Yale University Tacitusa és a Brüsszeli Királyi Könyvtár Missáléja. Jékely Zsombor művészettörténész nemrégiben egy teljes áttekintést adott mindezekről a honlapján

Az említett tanulmánykötetek anyaga részben műhelykonferenciákon kristályosodott ki. A 2007-es párizsi tanácskozásból született könyv itt tölthető le, míg a müncheni Bayerische Staatsbibliothek nyolc corvináját bemutató kötet itt. A legújabb, a wolfenbütteli corvinákat tárgyaló kötet Zsupán Edina igényes szerkesztői munkájának köszönhető. Ő egyébként több tanulmányt is jegyez Mikó Árpád, Zsoldos Endre és külföldi szerzőtársai mellett (Christian Heitzmann, Regina Cermann, Alessandro Daneloni, Valery Rees).

A kötet adatai: Corvina Augusta. Die Handschriften des Königs Matthias Corvinus in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, ed. Edina Zsupán (Supplementum Corvinianum III) (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2014).

A tartalomjegyzék és további információ itt.