Egy új berlini kiállítás: Élet Luther után

Az evangélikus lelkészlak kultúrtörténete - a kezdetektől máig

Október 25-én nyílt meg a Deutsches Historisches Museum Leben nach Luther (Élet Luther után) c. kiállítása,  amely révén a berlini Német Történeti Múzeum ismét egy fontos művelődéstörténeti témát jár körbe. Az evangélikus lelkészlak mint a keresztény életvitel és a művelt polgári világ bölcsője áll a tárlat középpontjában. A kiállítás a "hely" kialakulását, a koraújkor óta betöltött szerepét vizsgálja a német történelem és politika tükrében.

A korai időszakra vonatkozóan képi és tárgyi emlékeken keresztűl igyekszik a kiállítás bemutatni a lelkészlak átalakulását, míg kulturális és tudományos szerepét nyomtatott könyvekkel illusztrálja. A lelkészlak modern történetét pedig fényépeken és archiv filmfelvételeken keresztűl jeleníti meg, elsősorban annak politikai szerepére koncentrálva, különösen a totális rendszerek időszakaiban. A kiállítás kitekintést ad a lelkészlak jelenben betöltött szerepére is. Érdemes azt is felidézni, miért olyan fontos kérdés ez Németországban: jelenlegi köztársasági elnöke ugyanis evangélikus lelkész volt korábban, ahogyan a jelenlegi kancellár édesapja is. Talán az sem érdektelen, hogy mindketten a keleti országrészből származnak.

A Németországi Evangélikus Egyház (EKD) támogatásával megvalósuló rendezvényhez 248 oldalas katalógus is társul.

További részletek itt.
A kiállítás virtuális túrája itt látható.