Die Wiener Hofgesellschaft

Die Wiener Hofgesellschaft während der Regierungszeit Kaiser Leopolds I. (1657–1705)

Leopold Auer és kutatótársai által összeállított proszopográfiai adattár, amely azon személyeknek beosztásait, fizetési viszonyaikat és egyéb, a forrásokban (Hofstaatsverzeichnisse, Hofzahlamtsbücher, Adelsakten, Instruktionen) megőrzött adatokat tartalmazza, akik 1657 és 1705 között I. Lipót udvarához tartoztak.

Az adatbázis elérhető itt.