A Budavári Nagyboldog-asszony-templom évszázadai 1246-2013

Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban és a budavári Nagyboldogasszony-templomban 2015. április 15. és október 18. között

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában, és ehhez kapcsolódóan a Mátyás-templomban 2015 tavaszán nagyszabású, kettős időszaki kiállítás keretében ismerhető meg a budavári Nagyboldogasszony-(Mátyás-)templom gazdag története. A kiállítás és a katalógus számos új kutatási eredményt mutat fel, így a templom 17. század végi, 18. századi történetére, berendezésére és felszerelési tárgyaira vonatkozóan is.

Buda visszafoglalása után a jezsuiták kapták meg a templomot, akik újra használhatóvá tették a kifosztott épületet. A kiállított dokumentumok között látható Széchényi György esztergomi érsek alapítólevele a budai jezsuiták számára, a jezsuiták 1686-1771 közötti budai krónikájának két kötete is. A barokk berendezési tárgyak még Ferenc József koronázásakor is a helyükön álltak, azonban a 19. század végi felújítás során ezeket eltávolították a templomból. A templom egykori oltárképei közül három tekinthető meg a kiállításon, köztük Andrea Pozzo Xavéri Szent Ferenc-mellékoltárképe. Az egykori berendezésből két angyal a gróf Zichy Miklósné megrendelésére feltehetően Bebó Károllyal készíttetett szószékről is bemutatásra került, ahogyan Georg Wilhelm Löffelholz von Kolberg városparancsnok egykori síremlékéhez tartozó angyalszobor is.

A kiállítás és a katalógus a budavári Nagyboldogasszony templom és plébánia történetét ismerteti a kezdetektől napjainkig, azaz a templom építéstörténete mellett a plébánia intézményének és közösségének, a templom ének-zenekarának, a kincstárnak, felszereléseknek és berendezéseknek történetébe igyekszik betekintést nyújtani. A Nagyboldogasszony-templom nemcsak tárgya, de helyszíne is a kiállításnak, hiszen az épület, és annak falfestése, üvegablakai, kőfaragványai és berendezési tárgyai mellett a templom négy terében kiállított ereklyék, koronázásokhoz kapcsolódó tárgyak, miseruhák, valamint Schulek Frigyes terveinek másolatai és az azok alapján elkészített felszerelési tárgyak is megtekinthetők. A kiállítás az eddigi egyik legnagyobb volumenű történeti tárlat a Budapesti Történeti Múzeumban, amely a Vármúzeum három kiállítóterében több mint 400 műtárggyal kerül megrendezésre.

A BTM Vármúzeum kiállítását rendezte: Farbaky Péter, Farbakyné Deklava Lilla, Rákossy Anna, Végh András, valamint a metszettári kiállításrész társkurátora: Katona Júlia. A budavári Nagyboldogasszony-templom kiállítását rendezte: Rákossy Anna.

A katalógus szerkesztői: Farbaky Péter, Farbakyné Deklava Lilla, Mátéffy Balázs, Róka Enikő, Végh András. A katalógus megírásában egyházi és állami fenntartású intézmények munkatársai: művészettörténészek, történészek, történész-levéltárosok, régészek, teológusok, antropológus, zenetörténész, zeneművészek vettek részt.

További információ: www.btm.hu

Rákossy Anna művészettörténész (Budavári Mátyás-templom Egyházművészeti Gyűjteménye)