Bibliák és bibliai szövegek Oxfordból és a Vatikánból

Az oxfordi Bodleian Könyvtár és a Vatikáni Könyvtár megnyitotta közös honlapját, amely ritka Bibliákat és bibliai szövegeket tesz digitálisan hozzáférhetővé az érdeklődők számára

A Bodleian Libraries of the University of Oxford és a Biblioteca Apostolica Vaticana közös programban digitalizálták és  tették elérhetővé állományuk egyedülálló Bibliáit és bibliai szövegeit. A források a 2013. december 3-án megnyitott oldalon érhetők el. 

 A 2012-ben elindított és három évig tartó projekt a Polonsky Foundation nagylelkű támogatásával – Dr. Leonard Polonsky elkötelezett híve az információkhoz való demokratikus hozzájutásnak – mintegy 1,5 millió oldal digitalizálását tűzte ki célul. A digitalizálásra szánt kéziratokat és korai nyomtatványokat egy tudósokból álló bizottság választotta ki, akik nem csupán a kötetek tartalmát, hanem azok fizikai állapotát is figyelembe vették. A digitalizálás során jó minőségű, nagy felbontású képek előállítására törekedtek, hogy az érdeklődők kinagyítva is tanulmányozni tudják az oldalakat. A honlapra olyan videókat is feltöltöttek, amelyeken szakértők és támogatók számolnak be a projektről, ezek mellett blogok és esszék segítik az interaktivitást. A honlap angol és olasz nyelven érhető el.

A digitalizált források három fő csoportból kerültek ki: görög kéziratok, héber kéziratok és ősnyomtatványok.

Példák:

ősnyomtatvány – az ún. Kölni Biblia 1478‒1479-ből, Niccolo da Lira margináliáival, a két kötetes gazdagon, 236 színezett fametszettel illusztrált (Vatikáni Könyvtár)

görög kézirat – az ún. Reginensis graecus 1, egy a 10. században keletkezett görög nyelvű Biblia első kötete (a második nem maradt fenn), amit miniatúrái tesznek egyedülállóvá (Bodleian Könyvtár)

héber kézirat – az ún. Széfárd pentateuchus, feltehetőleg Spanyolországban vagy Észak-Afrikában készült pentateuchus a 11‒12. századból, az Ottoboni-családtól XIV. Benedek pápa szerezte meg 1748-ban (Vatikáni Könyvtár)

A honlap és további információ itt.