Az egyházi reprezentáció megnyilvánulásai Magyarországon 1800-ig

Az MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport konferencia felhívása - jelentkezési határidő: 2015. január 15.

A kutatócsoport 2015. április 17–18-án rendezi meg a VIII. lelkiségtörténeti konferenciáját Az egyházi reprezentáció megnyilvánulásai Magyarországon 1800-ig témakörben.

Olyan irodalmi vagy egyéb művészeti ághoz tartozó alkotásról, történeti, egyház- és kultúrtörténeti vonatkozású adatról, dokumentumról várnak előadásokat, amelynek témája az egyház, az egyházi személyek, intézmények, szervezetek reprezentációja, vagyis a felsoroltak hatalmának, tevékenységének, működésének ábrázolása.

A javasolt témakörök:

– érsekek és püspökök személye és udvara köré szerveződő intézményi (nyomda-, könyvtár-, iskolaalapítás stb.) és ceremoniális (főpapi beiktatások, temetések, egyházi-világi eseményekhez kapcsolódó, a miseliturgián kívüli szertartások) reprezentáció, illetve az ehhez kapcsolódó ún. funkcionális irodalmi és művészeti alkotások (alkalmi költészet és retorika; efemer építészeti, képzőművészeti alkotások stb.)

– egyházi szervezetek, társulatok lehetőségei saját tevékenységük, szervezetük reprezentációjára (kiadványok, körmenetekben, egyházi-világi ünnepeken való részvétel stb.)

– világi és egyházi reprezentáció összefonódása (király- és királynő-koronázások, világi méltóságok beiktatása, uralkodói és főúri esküvők, temetések stb.)

Jelentkezési cím: irodalom.lelkiseg@gmail.com

Jelentkezési határidő: 2015. január 15.