Felhívás nemzetközi konferencián való részvételre

Kelemen Didák és kora - Miskolc, 2016. szeptember 23-24.

„Szerzetesi nagy alázatossággal” – Kelemen Didák és kora. Szerzetesrendek Magyarországon a 18. század első felében címmel nemzetközi konferencia kerül megrendezésre 2016. szeptember 23-24-én. A szervezők az alábbi felhívással várják az előadókat.

"Kelemen Didák (1683–1744) minorita szerzetes, rendfőnök, egyházszervező és térítő a török kor utáni korszakot, a 18. század első felét jellemző rekatolizáció emblematikus alakja, aki közel 300 éve a református lakosságú Miskolcon is letelepítette rendtársait, pedig a városban korábban egyetlen szerzetesrend sem működött. A miskolci minorita rendház és főnöke szimbóluma is lehet a katolikus egyház és intézményei – a Rákóczi-szabadságharcot követő évtizedekben – meggyorsult előretörésének. Ezért Kelemen Didákra emlékezve, nemzetközi konferenciát szervezünk egyrészt a működésével kapcsolatos újabb tudományos eredmények megvitatására, másrészt a 18. század első felének magyarországi szerzetesrendjeire vonatkozó recens kutatások bemutatására. Konferenciánkat interdiszciplináris jelleggel hirdetjük, vagyis mind Kelemen Didák sokrétű életművének, mind az 1700-as évek első évtizedeiben alapított vagy újjászervezett magyarországi szerzetesrendek kérdéskörének többféle – egyház- és társadalomtörténeti, művészettörténeti, teológiai, irodalmi stb. – megközelítését tervezzük, ezért ülésünkre a legkülönfélébb tudományterületek képviselőinek részvételére számítunk."

Jelentkezni a csatolt jelentkezési lap 2016. június 20-ig való visszaküldésével lehet a lapon feltüntetett e-mail címekre.

A szervező intézmények:

  • az MTA MAB Történettudományi és Néprajzi Szakbizottsága
  • a Magyar Történelmi Társulat miskolci csoportja
  • az Éltető Lélek Alapítvány (Miskolc)  és a Magyarországi és Erdélyi Szent Erzsébet Minorita Rendtartomány

 

Magazinmelléklet: