„Gyökér, törzs, korona” - kiállítás Wolfenbüttelben

Gyökér, törzs, korona. Fejedelmi genealógia a kora újkori nyomtatványokban címmel nyílt meg a Herzog August Bibliothek új kiállítása

A könyvtár tudományos munkatársa, Volker Bauer által rendezett kiállítás a középkor és a korai újkor fontos tudományára, a genealógiára összpontosít. A hatalom gyakorlása nagy mértékben függött az uralkodói házakhoz fűződő rokoni kapcsolatoktól, a leszármazási viszonyoktól. Mivel a fejedelmek és az arisztokrácia rokoni kapcsolatai eminens politikai jelentőséggel bírtak, így a genealógia fejlődésének nem volt akadálya.

A kiállítás - a hihetetlenül gazdag saját anyagból válogatva - több mint 50 kéziraton és nyomtatványon keresztül mutatja be a 8-18. század között mintegy 1000 éves időszak származásrenddel kapcsolatos irodalmát. Az ősök, nemzetségek rendjének nem csupán a szövegbe foglalása volt jellemző, hanem képi megformálásuk is azzal a céllal, hogy a családok a hatalmukat történelmileg hiteles adatokkal bizonyítsák. A rokoni kapcsolatok leggyakoribb ábrázolási modelljévé a fa vált, amely a gyökér-törzs-ágak-levelek révén alkalmasnak bizonyult a bonyolult hierarchiák megjelenítésére. A genealógia több volt, mint hobbi, sokkal inkább a hatalmi igények megformálására és alátámasztására szolgáló politikai eszközként szolgált. Az adatok levéltári kutatását, a nemzedékrendek, rokoni viszonyok feltérképezését általában az udvarban élő, ott alkalmazásban álló értelmiségiekre bízták.

A kiállított középkori kéziratok közül kiemelkedik Oroszlán Henrik szász herceg (1129‒1195) Evangéliuma – a világ egyik legértékesebb kódexe, állagmegőrzési okokból csak két évente láthatja a közönség -, amelybe Jézus nemzetségtábláját is belefestették, illetve említésre méltó egy majdnem hat méter hosszú családfa.

 
A kiállításhoz elkészült egy 288 oldalas, 115 színes képpel illusztrált katalógus is, amely három szempontból - a hatalom, tudás és nyilvánosság – tárgyalja a témát Volker Bauer szerkesztésében.
Wurzel, Stamm, Krone. Fürstliche Genealogie in frühneuzeitlichen Druckwerken, kiállítási katalógus, szerk. Volker Bauer (Ausstellungskataloge der Herzog August Bibliothek Nr. 97.) 2013. 288 oldal, 115 színes képpel.

 

Forrás