Újra látható lesz a kisszebeni Keresztelő Szent János főoltár

A Magyar Nemzeti Galéria Tróntermében február 5-én mutatják be a rekonstruált oltárrészt

A 2014. február 5-i esemény meghívóját az alábbiakban szó szerint közöljük.

 


70 év után ismét látható a kisszebeni Keresztelő Szent János főoltár

A kisszebeni Keresztelő Szent János-plébániatemplom egykori főoltára (1490–1516 között) a középkori magyar királyság, s egyben Közép-Európa egyik legnagyobb oltárépítménye volt, ugyanakkor ebben a térségben a ma múzeumban őrzött oltárok legnagyobbika. Az oltár jelenlegi magassága, 410 cm, szélessége 660 cm.  A még restaurálás alatt álló oromzattal együtt magassága meg fogja közelíteni a 7 métert, eredeti magassága pedig 11 méter körül lehetett.  A kisszebeni főoltár 1909-ben került a Szépművészeti Múzeum gyűjteményébe, ahol 1928-ban állították fel a múzeum Márvány Csarnokában. A II. világháború idején, Budapest bombázásakor, 1944-ben, az oltárt szétbontották és a múzeum pincéjében helyezték el. A legrosszabb állapotban lévő táblaképek és szobrok állagmegóvása 1945 után azonnal elkezdődött. 1954-től 11 táblakép alapos restaurálása, a barokk átfestések eltávolítása is megtörtént. Az oltár szétszedett darabjait 1973-ban hozták szállítható állapotba, és átadták a Magyar Nemzeti Galériának. A helyreállítás az 1980-as évek végén folytatódott, 1991-ben történt meg a teljes anyag restaurátori és művészettörténeti felmérése, az 1990-es évek végéig a szobrok nagy részének és a Szentháromságot ábrázoló táblaképnek a helyreállítása folyt. Nemrégen fejeződött be „A világ teremtése” jelenet restaurálása, mely most látható először a barokk átfestés eltávolítása után. 2002 és 2013 között több minisztériumi és NKA pályázat anyagi segítségével sikerült az építészeti részek és a predella helyreállítását elvégezni.

Ahosszú évtizedek óta restaurálás alatt álló oltáron több, mint 30 restaurátor és munkatársaik dolgoztak.  A jelenleg még nem látható részek restaurálása a következő években tovább folytatódik. A tervek szerint 2015 őszre az oromzat restaurálása is befejeződik.

A kisszebeni Keresztelő Szent János főoltárt Prof. Dr. Manfred Koller, restaurátor-művészettörténész, az Osztrák Műemléki Felügyelőség Restaurátor Műhelyének ny. igazgatója; Dr. Török Gyöngyi, művészettörténész; valamint Dr. Baán László, a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója 2014. február 5-én, szerdán 11 órakor mutatják be a megjelenteknek.

Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria, Budavári Palota, Trónterem
Időpont: 2014. február 5. (szerda), 11 óra