Új könyvek a barokk lelkiségről

Interneten a Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport 2014-ben megjelent kiadványai

A Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport 2014-ben kiadott négy új kötete immáron elektronikusan is hozzáférhető a kutatócsoport korábbi kiadványaival együtt. A Lelkiségtörténeti tanulmányok című sorozatban két tanulmánygyűjtemény és egy monográfia jelent meg, s újabb kötettel gazdagodott a Lelkiségtörténeti források című sorozat is.

A 2013-as lelkiségtörténeti konferencia anyaga Menny és pokol a barokk kori ember életében címmel látott napvilágot, Báthory Orsolya szerkesztésében. A régi magyarországi prédikációk kompilációjáról szóló, ugyancsak 2013-as tanácskozás tanulmányai a Közkincs kötetben jelentek meg.

Kovács Eszter monográfiája a Makula nélkül való tükör című kegyességi mű cseh forrásait, Szelestei N. László könyve a magyar bencések 17-18. századi prédikációs gyakorlatát ismerteti meg az olvasóval.